jueves, 4 de octubre de 2012

OS XOGOS COOPERATIVOS
Nas primeiras etapas da vida do ser humano o xogo ocupa un lugar primordial, o cal se extende durante a infancia, a a dolescencia e a xuventude, quedando normalmente nun segundo plano en etapas posteriores.
Un xogo cooperativo e aquel no que os xogadores non compiten, sinon que se esforzan pola consecución dun obxectivo común, sendo a cooperación o elemento fundamental para conseguilo, polo tanto gañan ou perden todos o membro do equipo. As metas a superar son os desafios que nos imos atopando durante a realización dos xogos e non son ós outros xogadores. Polo tanto é unha boa forma de encontro cos demais. Non podemos educar só no eu, no min,  temos que ser conscientes que para atinxir certos obxectivos dependeremos dos demáis, en maior ou menor medida, sen esa cooperación non poderemos conseguilo prtentendido. De ahí a importancia deste tipo de tarefas e a xustificación de incluilas na programación da materia.
CARACTERISTICAS DOS XOGOS COOPERATIVOS
-Liberan da competición. O obxectivo é que todos participen para poder logar unha meta común. A estructura asegura que todos xoguen xuntos, eliminando a presión que pode producir a competición. O participante non se preocupa só de  si vai gañar ou perder, o seu interese está na participación cooperativa para que o grupo supere os retos.
-Liberan da eliminación. O diseño do xogo busca a incorporación de todos. Algúns xogos tratan de eliminar os menos fortes, o menos rápidos, etc...  esta eliminación pode ir acompañada de rechazo ou crear situacións de ansiedado ós alumnos. O xogo cooperativo busca, na medida do posible,  incluir non excluir.
-LIberdade para crear. Crear e construir e para construir e fundamental a aportación de todos os compoñentes do grupo. As regras son fléxibles, de este modo os participantes poden emitir conductas distintas para resolver o mesmo reto e así as estratexias poderán ser diferentes
A DISFRUTAR!!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario